0936 577 587

Facebook

Zalo

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT Xem thêm
100 m2
7,900,000,000 VNĐ
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
60 m2
5,950,000,000 VNĐ
Quận Hải An, Hải Phòng
68 m2
4,000,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân, Hải Phòng
41 m2
2,900,000,000 VNĐ
Quận Hải An, Hải Phòng
60 m2
2,950,000,000 VNĐ
Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
1

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Nhà đất Nhà Đất Bán

Xem thêm
14x4 m
55 m
Tây Bắc
2,950,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
Bán mảnh đất 100m hai mặt tiền đường Máng nước xã An Đồng, An Dương cực đẹp. << xem chi tiết >>
20x5 m
100 m
Nam
7,900,000,000 VNĐ
Quận Hồng Bàng,Hải Phòng
12x4.1 m
51 m
Nam
2,950,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
13x4 m
52 m
Tây
4,200,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
11x6 m
70 m
Đông Bắc
4,200,000,000 VNĐ
Quận Ngô Quyền,Hải Phòng
15x4 m
60 m
Tây Nam
4,100,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
9x5.35 m
48 m
Nam
4,200,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
15x4 m
60 m
Bắc
5,950,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
16x4 m
68 m
Đông Nam
4,000,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
8x5.5 m
41 m
Đông Nam
2,900,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
10x6 m
60 m
Tây Nam
2,950,000,000 VNĐ
Quận Ngô Quyền,Hải Phòng
19x4 m
96 m
Đông Bắc
3,850,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
14x4.25 m
58 m
Đông Nam
5,880,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
Bán nhà 3 tầng ngõ to khu Trung Lực, Hải An, Hải Phòng << xem chi tiết >>
15x4.5 m
76 m
Đông Nam
5,055,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
Bán nhà sau nhà mặt đường Miếu Hai Xã << xem chi tiết >>
10x6.8 m
0 m
Đông Nam
36 VND/M2
Quận Lê Chân,Hải Phòng

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Nhà đất Nhà Đất Cho thuê

Xem thêm

Chưa có dữ liệu

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Quận Hồng Bàng

Xem thêm
Bán mảnh đất 100m hai mặt tiền đường Máng nước xã An Đồng, An Dương cực đẹp. << xem chi tiết >>
20x5 m
100 m
Nam
7,900,000,000 VNĐ
Quận Hồng Bàng,Hải Phòng

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Quận Ngô Quyền

Xem thêm
11x6 m
70 m
Đông Bắc
4,200,000,000 VNĐ
Quận Ngô Quyền,Hải Phòng
10x6 m
60 m
Tây Nam
2,950,000,000 VNĐ
Quận Ngô Quyền,Hải Phòng

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Quận Hải An

Xem thêm
13x4 m
52 m
Tây
4,200,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
15x4 m
60 m
Tây Nam
4,100,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
9x5.35 m
48 m
Nam
4,200,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
15x4 m
60 m
Bắc
5,950,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
8x5.5 m
41 m
Đông Nam
2,900,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
19x4 m
96 m
Đông Bắc
3,850,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng
Bán nhà 3 tầng ngõ to khu Trung Lực, Hải An, Hải Phòng << xem chi tiết >>
15x4.5 m
76 m
Đông Nam
5,055,000,000 VNĐ
Quận Hải An,Hải Phòng

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Quận Dương Kinh

Xem thêm

Chưa có dữ liệu

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI Quận Lê Chân

Xem thêm
14x4 m
55 m
Tây Bắc
2,950,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
12x4.1 m
51 m
Nam
2,950,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
16x4 m
68 m
Đông Nam
4,000,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
14x4.25 m
58 m
Đông Nam
5,880,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân,Hải Phòng
Bán nhà sau nhà mặt đường Miếu Hai Xã << xem chi tiết >>
10x6.8 m
0 m
Đông Nam
36 VND/M2
Quận Lê Chân,Hải Phòng
BẤT ĐỘNG SẢN MỚI Xem thêm
55 m2
2,950,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân, Hải Phòng
100 m2
7,900,000,000 VNĐ
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
60 m2
5,950,000,000 VNĐ
Quận Hải An, Hải Phòng
68 m2
4,000,000,000 VNĐ
Quận Lê Chân, Hải Phòng
41 m2
2,900,000,000 VNĐ
Quận Hải An, Hải Phòng
1